ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Publisert av Stian Frisvold Løhre den 23.01.22. Oppdatert 18.01.23.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

 

Dato:                 28.02.23

Sted:                 Mama Rosa Soknedal

Tid:                    Kl. 19.00

 

Innkomne saker til årsmøtet sendes til stian@lohrevvs.no

eller pr. post til – NMK STØREN, Postboks 109, 7291 Støren innen 21.02.23

Saker blir lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

 

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 rep. til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2022
  6. Innkomne saker
  7. Valg

 

Valgkomiteen består av Kjell Arne Fossum og Ole Eskil Solbergløkk.

Har du tips om kandidater til verv kontakt

Kjell Arne Fossum tlf. 97745867 eller Ole Eskil Solbergløkk tlf. 41204139

 

Soknedal 18.01.2023

Styret NMK Støren