ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Publisert av Natalie Soknes den 23.01.22. Oppdatert 25.01.24.

   NMK STØREN

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

 

Dato:                 05.03.2024

Sted:                 Mama Rosa Soknedal

Tid:                    Kl. 19.00

 

Innkomne saker til årsmøtet sendes til post@nmkstoren.no

eller pr. post til – NMK STØREN, Postboks 109, 7291 Støren innen 26.02.2024

Saker blir lagt ut på hjemmesiden en uke før årsmøtet.

 

SAKSLISTE:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 rep. til å underskrive protokoll
  4. Årsmelding
  5. Regnskap 2023
  6. Innkomne saker
  7. Valg

 

Valgkomiteen består av Kjell Arne Fossum og Ole Eskil Solbergløkk.

Har du tips om kandidater til verv kontakt

Kjell Arne Fossum tlf. 97745867 eller Ole Eskil Solbergløkk tlf. 41204139

 

Støren 25.01.2024

Styret NMK Støren